Usługi NIEWŁAŚCIWA SPRZEDAŻ
FINANSOWA

Nie każda umowa jest napisana z myślą o Twoim najlepszym interesie. Możemy pomóc Ci w walce z niewłaściwą sprzedażą finansową w przypadku dezinformacji, fałszywej reklamy, celowej błędnej interpretacji umowy, co często zdarza się w przypadku emerytur, kredytów hipotecznych i rent. Możesz polegać na nas, aby pomóc Ci w walce z problemami.

ROSZCZENIA DOTYCZĄCE PAKIETOWEGO KONTA BANKOWEGO (PBA)

Jeśli płaciłeś miesięczną opłatę za dostęp do dodatkowych korzyści bankowych, możesz kwalifikować się do ubiegania się o odszkodowanie z powodu niewłaściwej sprzedaży.

ROSZCZENIA Z TYTUŁU UBEZPIECZENIA OCHRONY PŁATNOŚCI (PPI)

Jeśli płaciłeś miesięczną opłatę za dostęp do dodatkowych korzyści bankowych, możesz mieć prawo do ubiegania się o odszkodowanie z powodu niewłaściwej sprzedaży. Banki mogły reklamować dodatkowe korzyści, takie jak ubezpieczenie podróżne, zwiększenie oceny kredytowej lub inne korzyści, które zostały niewłaściwie sprzedane.

Dowiedz się więcej!

Kontakt
NIEWŁAŚCIWA SPRZEDAŻ FINANSOWA
2024 Amadele Legal Services